Retouren & Terugbetalingen
Hoe retourneer ik een product?

Hoe retourneer je een product

Bij Sinful kun je een ongeopende verpakking of een enkel product tot 365* dagen na aankoop retourneren.

*Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na levering is verbroken zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dat betekent dat je het recht om te retourneren verliest als je de verzegeling verbreekt op producten die om gezondheids- en hygiënische redenen niet geschikt zijn voor teruggave. Producten die niet voor intiem gebruik zijn, mogen worden uitgepakt als je ze in dezelfde staat kunt retourneren als waarin je ze hebt ontvangen. Dit houdt in dat lingerie e.d. gepast mag worden, zolang het product in dezelfde staat en verpakking kan worden geretourneerd. Het recht op teruggave vervalt indien en wanneer je het product hebt gebruikt op een manier die de waarde van het product duidelijk aanzienlijk vermindert. Als er schade is aan het product bij uw retourzending die niet aanwezig was toen het product door ons aan u als klant werd geleverd, kunnen we de waardevermindering in mindering brengen op de totale terugbetaling.


Retourneer een hele bestelling of een enkel product

Je kunt het pakket/product aan ons retourneren door:

- te weigeren het pakket aan te nemen/op te halen*

- het ongebruikte product aan ons retourneren binnen ons retourbeleid van 365 dagen, d.w.z. binnen 365 dagen nadat u uw bestelling hebt geplaatst. Als je producten na ontvangst aan ons retourneert, ben je zelf verantwoordelijk voor de verzendkosten.

*Wanneer je bij levering het pakket weigert of het pakket niet afhaalt bij het gekozen afhaalpunt, gaan wij ervan uit dat je de aankoop wilt annuleren. Wij brengen de verzendkosten van de retourzending in mindering bij de terugbetaling van het totale aankoopbedrag. De verzendkosten zijn €4,95. Als je de retourzending niet op deze manier wilt afhandelen, kun je het pakket aannemen of afhalen en het pakket zelf naar ons retourzenden.

Mocht je naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op .


Hoe stuur je een product retour

Als je gebruik wilt maken van jouw herroeppingsrecht om jouw aankoop of delen daarvan te retourneren, ga je als volgt te werk:

- Print het retourformulier, vul je gegevens in en voeg het bij jouw retourpakket. Als je geen printer hebt, kun je het formulier met de hand uitschrijven en toevoegen aan het pakket, of ons de gegevens per e-mail toesturen op service@sinful.nl. 

- Koop een retourlabel via DEZE LINK. (Let op, je hebt hiervoor een printer nodig)

Volg de instructies via de link.
De kosten van de retourzending zijn voor jouw rekening. Sinful verstrekt geen gratis retourlabels, maar we bieden ze wel aan voor een aantrekkelijke prijs.
Als je het label koopt via bovenstaande link, zullen wij je helpen bij eventuele schade aan of verlies van jouw pakket.

Als je het pakket zelf wilt retourneren, kun je het naar ons lokale retouradres sturen:
Sinful / Mcompany ApS, De Koumen 100, 6433 KE Hoensbroek

- het retourformulier te printen, in te vullen en in de verpakking te doen. Als je geen printer hebt, kun je het ook met de hand uitschrijven.

-LET OP! Sinful aanvaardt geen retouren die onder rembours worden opgestuurd. Wij acce pteren alleen pakketten die rechtstreeks naar ons adres zijn verzonden. We accepteren alleen pakketten die naar ons adres worden verzonden, en jij bent verantwoordelijk voor de retourzending. Dit geldt alleen voor het 365-dagen retourbeleid

Je bent verantwoordelijk voor de waarde van het pakket, totdat Sinful het heeft ontvangen. Zorg er daarom voor dat het product goed en veilig verpakt is.

Hoe krijg je je geld terug

Wanneer je gebruik maakt van je recht om een ongeopend of ongebruikt product binnen 14 dagen te retourneren, wordt je geld terugbetaald binnen 14 dagen na ontvangst van de bevestiging dat je spijt hebt van je aankoop.

Bij gebruik van het beperkte retourrecht van 365 dagen van Sinful, vindt terugbetaling plaats zodra we het artikel hebben ontvangen én hebben geverifieerd dat het voldoet aan de voorwaarden voor het recht op retour.

Bekijk hier meer informatie over terugbetaling.

Als je vragen hebt, kun je altijd contact met ons opnemen .


Wettelijke garantie en deadline voor claims

Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.

Wanneer je bestellingen plaatst bij winkels binnen de EU, heb je altijd minimaal 2 jaar garantie. Dit geldt ook voor bestellingen die je bij Sinful plaatst. 

Wij verzoeken u het gebrek zo spoedig mogelijk na ontdekking aan ons kenbaar te maken.

Bij een geschil volgen wij de uitspraak van de Europese Mededingings- en Consumentenautoriteit.


Hoe dien je een klacht in

Je kunt je recht om te klagen als volgt uitoefenen: 

Indien je een klacht hebt over onze producten of onze service, dan kun je contact met ons opnemen via het contactformulier. Je krijgt van ons binnen 14 dagen na ontvangst van jouw klacht een inhoudelijke reactie.

Ben je niet tevreden met de afhandeling van jouw klacht? Dan kun je deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Ook kun je jouw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/)."

Wat is jullie retourbeleid?

Beperkt retourrecht van 365 dagen

Als consument heb je het recht om aankopen die je online hebt gedaan binnen 14 dagen te annuleren. Bij Sinful heb je een aanvullend beperkt recht op retour tot 365 dagen. Het uitgebreide recht op retour heeft geen invloed op het wettelijke herroepingsrecht. 


Het 365-dagen retourbeleid van Sinful

Bij ons heb je de mogelijkheid om je aankoop tot 365 dagen na aankoop te retourneren. Er geldt slechts een beperkt retourrecht*. Dit betekent dat je een product mag retourneren, maar dat het product van dezelfde kwaliteit, volume/hoeveelheid en in dezelfde staat moet zijn als waarin je het hebt ontvangen. Daarom dienen zaken als levensmiddelen, glijmiddelen, batterijen etc. ongeopend binnen de uiterste gebruiksdatum te worden geretourneerd.

Bovendien moeten producten en verpakkingen in dezelfde staat worden geretourneerd als waarin je ze hebt ontvangen. 

*Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na levering is verbroken zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Dit betekent dat je het recht op retournering van je aankoop verliest als je de verzegeling verbreekt op artikelen die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te retourneren. Artikelen die niet voor intiem gebruik zijn, mogen uitgepakt zijn, mits je ze in dezelfde staat en hoeveelheid kunt retourneren als waarin ze zijn ontvangen. Het recht op retour is niet meer van toepassing indien je het product hebt gebruikt op een manier die de marktwaarde van het product duidelijk aanzienlijk vermindert.

Wij beschouwen het als gebruikt wanneer het product (met uitzondering van intieme producten) is geopend of uitgeprobeerd buiten wat hierboven is beschreven. Dit betekent dat je bij het retourneren van het product het aankoopbedrag slechts gedeeltelijk, of niet, retour ontvangt. Je mag bijvoorbeeld lingerie passen zolang het mogelijk is om het in dezelfde staat en verpakking terug te sturen als waarin je het hebt ontvangen.

Wettelijke herroeppingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de
overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt ook gebruikmaken van het Europees modelformulier (Europees modelformulier voor herroeping) voor herroeping om aan ons kenbaar te maken dat u van de aankoop afziet. Gebruik van dit formulier is echter niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien je slechts een deel van jouw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen er voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of jij hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening.

Hoe stuur je een product retour

Je kunt een ongebruikt en ongeopend product naar ons terugsturen (indien redelijkerwijs mogelijk). Als je gebruik wilt maken van jouw herroepingsrecht om jouw aankoop of delen daarvan te retourneren, ga je als volgt te werk:

- Print het retourformulier, vul je gegevens in en voeg het bij jouw retourpakket. Als je geen printer hebt, kun je het formulier met de hand uitschrijven en toevoegen aan het pakket, of ons de gegevens per e-mail toesturen op service@sinful.nl.
- Koop een retourlabel via DEZE LINK. (Let op, je hebt hiervoor een printer nodig)
Volg de instructies via de link.

De kosten van de retourzending zijn voor jouw rekening. Sinful verstrekt geen gratis retourlabels, maar we bieden ze wel aan voor een aantrekkelijke prijs.
Als je het label koopt via bovenstaande link, zullen wij je helpen bij eventuele schade of verlies van jouw pakket.

Terugbetaling bij uitoefening van je herroepingsrecht om binnen 14 dagen te annuleren

Als je gebruik wilt maken van je herroepingsrecht om binnen 14 dagen te annuleren, kun je het pakket eenvoudig weigeren te accepteren of af te halen. Wanneer je bij levering het pakket weigert of het pakket niet afhaalt bij het gekozen afhaalpunt, gaan wij ervan uit dat je de aankoop wilt annuleren. Wij brengen de verzendkosten van de retourzending in mindering bij de terugbetaling van het totale aankoopbedrag. De verzendkosten zijn €4,95. Als je de retourzending niet op deze manier wilt afhandelen, kun je het pakket aannemen of afhalen en het pakket zelf naar ons retourzenden.

Heb je je bestelling ontvangen? Dan moet je deze uiterlijk 14 dagen nadien aan ons retourneren. De kosten van de retourzending zijn voor jou.

Je hebt het recht om je geld zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de bevestiging dat je spijt hebt van je aankoop, terug te ontvangen.


Terugbetaling bij gebruikmaking van het beperkte retourrecht van 365 dagen van Sinful

Wil je gebruik maken van ons beperkte retourrecht van 365 dagen? Dan betalen we het aankoopbedrag of een deel hiervan terug zodra we het retourpakket hebben ontvangen, en hebben gecontroleerd of de geretourneerde artikelen voldoen aan de retour- en terugbetalingsvereisten.

Mocht je nog vragen hebben, kun je altijd Contact met ons opnemen.

Hoe annuleer ik mijn bestelling?

Hoe annuleer je je bestelling

Als je je bestelling wilt annuleren, moet je zo snel mogelijk contact met ons opnemen.

Het is helaas niet mogelijk om je bestelling te annuleren als de bestelling is verwerkt en ingepakt. Je kunt wel weigeren het pakket in ontvangst te nemen/op te halen. Wanneer je bij levering het pakket weigert of het pakket niet afhaalt bij het gekozen afhaalpunt, gaan wij ervan uit dat je de aankoop wilt annuleren. Wij brengen de verzendkosten van de retourzending in mindering bij de terugbetaling van het totale aankoopbedrag. De verzendkosten zijn €4,95. Als je de retourzending niet op deze manier wilt afhandelen, kun je het pakket aannemen of afhalen en het pakket zelf naar ons retourzenden.

Heb je je pakket al ontvangen? Ga dan verder naar de retourprocedure hier voor meer informatie.

Als je je pakket vanwege een vertraging niet hebt ontvangen, kun je contact met ons opnemen als je je aankoop wilt annuleren. Je hebt het recht om het aankoopbedrag binnen 14 dagen terug te krijgen. 

Je kunt altijd contact met ons opnemen als je nog vragen hebt.

Menu

Contact met de klantenservice

Tel. 085 107 1141

Open tot 18.00 uur

service@sinful.nl