Discrete levering en verpakking
Retourneer binnen 365 dagen
Gratis verzending boven €45
  • Discrete levering en verpakking
  • Retourneer binnen 365 dagen
  • Gratis verzending boven €45
KlantenserviceKlantenservice

Privacybeleid

1. ALGEMEEN

1.1 SINFUL ApS ('Sinful', 'Sinful.nl', 'onze', 'ons' of 'wij'), is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonlijke informatie die we van je hebben ontvangen. Je vindt onze contactgegevens in paragraaf 7.   

1.2 Dit privacybeleid bevat informatie over het volgende: hoe SINFUL ApS informatie over jou verzamelt en verwerkt, met welk doel we je persoonsgegevens verwerken, hoe we de informatie die we ontvangen beschermen en welke rechten je hebt.

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WE EN MET WELK DOEL, EN HOE VERWERKEN WE JE PERSOONSGEGEVENS IN OVEREENSTEMMING MET HET TOEPASSELIJK RECHT

2.1 Wanneer je Sinful.nl bezoekt, verzamelt ons systeem automatisch informatie over jou en je gebruik van onze website. De gegevens die door het systeem worden geregistreerd, bevatten informatie over welke browser je gebruikt, naar welke woorden, producten en categorieën je zoekt, je IP-adres, de netwerklocatie van en informatie over jouw computer, mobiel of tablet. Hierdoor kunnen wij je gebruikerservaring en de functies van Sinful.nl verbeteren. Ook gebruiken we de informatie om relevante marketingactiviteiten te kunnen uitvoeren. De rechtsgrondslag voor de verwerking van je gegevens in verband met je bezoek aan onze website vind je in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), artikel 6, gedeelte 1, paragraaf f.

2.2 Wanneer je je voor direct marketing van Sinful.nl aanmeldt, bijvoorbeeld via onze Facebook-pagina, nieuwsbrief, pushmeldingen etc., registreren we je naam, e-mailadres en andere informatie die je vrijwillig verstrekt in verband met je aanmelding. Dit heeft tot doel ervoor te zorgen dat we je relevante marketing kunnen bieden. De rechtsgrondslag hiervoor is te vinden in de AVG, artikel 6, gedeelte 1, paragraaf a.

2.3 Wanneer je een product bij Sinful.nl koopt of met ons communiceert via onze website, registreren wij de informatie die je zelf verstrekt, bijvoorbeeld je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsmethode, leveringsmethode, IP-adres, en welke producten je hebt gekocht en mogelijk naar ons zijn geretourneerd. Deze informatie wordt geregistreerd, zodat wij de door jou bestelde producten kunnen leveren en om je recht op retourneren en klachten over een product te kunnen beheren en na te komen conform de AVG, artikel 6, gedeelte 1, paragraaf b. Informatie over je aankopen via onze website wordt ook verzameld zodat we kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten voor boekhouding en administratie in overeenstemming met de AVG, artikel 6, gedeelte 1, paragraaf c. Wij registreren je IP-adres omdat Sinful.nl belang heeft bij het voorkomen van fraude. De rechtsgrondslag hiervoor is te vinden in de AVG, artikel 6, gedeelte 1, paragraaf f.

2.4 Wanneer je een samenwerkingsovereenkomst met ons aangaat, registreren wij de volgende gegevens: je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, aflevervoorkeuren, IP-adres en de producten die je van ons hebt ontvangen. Het verzamelen en opslaan van deze gegevens heeft tot doel de mogelijke samenwerkingsovereenkomst te evalueren en de door jou gevraagde producten conform de overeenkomst te leveren. De informatie die je aan ons verstrekt, wordt verwerkt om voorafgaand aan het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst conform de AVG, artikel 6, gedeelte 1, paragraaf b, aan je verzoek te kunnen voldoen.

2.5 Wanneer je een vragenlijst invult, registreren wij je naam en e-mailadres, evenals informatie over je seksuele relaties en gezondheid (wanneer de vragenlijst vragen over dergelijke onderwerpen bevat). Een vragenlijst heeft tot doel informatie te verkrijgen voor een specifiek onderzoek. De rechtsgrondslag hiervoor vind je in de AVG, artikel 6, gedeelte 1, paragraaf a, en artikel 9, gedeelte 2, paragraaf a.  

3. ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS

3.1 Sinful.nl vertrouwt informatie over je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bestelnummer en bezorgkeuzes toe aan DHL of een andere vervoerder, die het vervoer en de levering van de artikelen die je bij ons koopt afhandelt. Als je producten koopt die niet in ons magazijn op voorraad zijn, kunnen je gegevens in uitzonderlijke gevallen worden doorgegeven aan de fabrikant, die ervoor zorgt dat het betreffende artikel naar jou wordt verzonden. Dergelijke informatie wordt via Coolrunner tussen Sinful en de vervoerder uitgewisseld. Daarnaast kunnen je gegevens worden doorgegeven aan zakelijke partners, zoals kredietverstrekkers, die ons ondersteunen bij onze zakelijke activiteiten.

3.2 We maken gebruik van externe partners voor zaken als de technische werking, websiteverbeteringen, het verzamelen van toestemming voor het verzenden van nieuwsbrieven, deelname aan wedstrijden, pop-ups, relevante marketing en beoordeling van ons bedrijf en onze producten. Daarom kan informatie over je naam en je e-mailadres ook aan hen worden toevertrouwd.

We geven informatie over je naam en je e-mailadres onder meer door aan de volgende externe partijen waarmee we samenwerken en die binnen de EU zijn gevestigd:

- Wisepops - Playable - Dixa

Sommige van de hierboven genoemde bedrijven hebben de status van gegevensverwerkers, die onder onze specifieke instructies gegevens verwerken waarvoor wij wettelijk verantwoordelijk zijn. Alle externe partners die namens ons persoonsgegevens verwerken, hebben schriftelijke gegevensverwerkingsovereenkomsten met ons ondertekend waarin zij aan strikte geheimhouding zijn onderworpen. Geen van onze externe partners mag jouw persoonsgegevens voor enig ander doel gebruiken dan voor de uitvoering van de overeenkomst die zij met ons hebben ondertekend.

Sommige van onze externe gegevensverwerkers, bijv. Google Analytics van Google LLC, Klaviyo Inc., Magento Inc. en Microsoft Corporation, zijn buiten de EU gevestigd, d.w.z. in de Verenigde Staten. De overdracht van persoonsgegevens naar onze gegevensverwerkers in derde landen wordt gewaarborgd door geldige overdrachtsgarantie,s die worden geboden door de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

4. JOUW RECHTEN

4.1 Voor maximale transparantie wat betreft onze verwerking van je persoonsgegevens, moeten wij jou, als verwerkingsverantwoordelijke, informeren over je rechten.

4.2 Recht van inzage

4.2.1 Je hebt altijd het recht op inzage in de gegevens die wij over jou bewaren, voor welke doeleinden je gegevens dienen, welke categorieën persoonsgegevens wij over je bewaren, wie de gegevens ontvangt en verwerkt en waar onze gegevens over jou worden verzameld.  

4.2.2 Je hebt het recht om een kopie van je persoonsgegevens die wij hebben geregistreerd en verwerkt, naar je e-mailadres te laten sturen. Wil je een exemplaar ontvangen? Stuur dan een schriftelijk verzoek aan onze Klantenservice via service@sinful.nl. Wij sturen alleen persoonsgegevens die direct betrekking hebben op het e-mailadres van waaruit het verzoek is gedaan. Met andere woorden: je kunt geen informatie opvragen met betrekking tot een ander e-mailadres, dan het e-mailadres dat je gebruikt om contact met ons op te nemen.

4.3 Recht op rectificatie

4.3.1 Je hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens over jezelf door ons te laten corrigeren, zodat we geen onjuiste informatie over je gebruiken wanneer je de diensten van het bedrijf gebruikt. Als je merkt dat de informatie die we over je hebben onjuist is, kun je ons dat laten weten via een e-mail aan onze Klantenservice, zodat we de fout kunnen corrigeren.

4.4 Recht op wissen

4.4.1 In bepaalde gevallen heb je het recht om je persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk door ons te laten wissen. Dit geldt bijvoorbeeld voor gevallen waarin je je toestemming intrekt en we geen rechtsgrondslag hebben om je gegevens verder te verwerken. Als het nodig is om door te gaan met de verwerking van je persoonsgegevens, zijn we niet verplicht om de gegevens die we over je hebben te wissen. Dit betreft gevallen waarin we onze wettelijke verplichtingen moeten nakomen, zodat juridische claims kunnen worden vastgesteld, opgelegd of gerechtvaardigd in verband met politieonderzoeken.

Persoonsgegevens kunnen alleen achteraf worden gewist. Houd er rekening mee dat als je verzoekt om je gegevens te laten wissen, er opnieuw gegevens over je worden verzameld wanneer je besluit om in de toekomst gebruik te maken van de diensten van ons bedrijf.

4.5 Recht op beperking van de verwerking

4.5.1 In bepaalde gevallen heb je het recht om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken, als je van mening bent dat de gegevens die wij over je verwerken onjuist zijn.

4.6 Recht op gegevensportabiliteit

4.6.1 In bepaalde gevallen heb je het recht een machinaal leesbare kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die je ons zelf hebt verstrekt, en heb je het recht om jouw persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

4.7 Recht van bezwaar

4.7.1 Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van je persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden, zoals de profilering, segmentatie en analyse die wij uitvoeren om onze communicatie en marketing op jou te kunnen afstemmen

4.7.2 Je hebt het recht om, om redenen die verband houden met je persoonlijke situatie, bezwaar te maken tegen onze verwerking van je persoonsgegevens die wij uitvoeren op basis van ons gerechtvaardigd belang cf. gedeelte 2.1 en 2.3.

4.8 Recht om toestemming in te trekken

4.8.1 Je hebt het recht om je toestemming voor direct marketing, bijvoorbeeld nieuwsbrieven, in te trekken. Als je je toestemming wilt intrekken, kun je schrijven naar service@sinful.nl cf. gedeelte 4.2.2.

4.9 Recht om een klacht in te dienen

4.9.1 Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

5. WISSEN VAN PERSOONSGEGEVENS

5.1 Verzamelde informatie over je gebruik van Sinful.nl, cf. gedeelten 2.1 en 2.2, wordt na een totale periode van 2 jaar gewist of is alleen in geanonimiseerde vorm beschikbaar, zodat de informatie niet naar jou kan worden herleid. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat je gedurende deze periode geen interactie hebt gehad met de diensten van ons bedrijf. Dat wil zeggen dat je onze website niet hebt bezocht, geen aankopen op onze website hebt gedaan, niet hebt deelgenomen aan onze wedstrijden, en onze e-mails, advertenties, pop-ups, etc. niet hebt gelezen of erop hebt geklikt.   

5.2 De persoonsgegevens die we hebben verzameld in verband met je aanmelding voor onze nieuwsbrief, worden gewist binnen 2 jaar nadat we onze laatste nieuwsbrief naar je hebben verzonden. Het intrekken van je toestemming is een voorwaarde voor het wissen.  

5.3 In het algemeen worden de persoonsgegevens die wij hebben verzameld in verband met je aankoop bij Sinful.nl 5 jaar na het einde van het kalenderjaar waarin je de aankoop hebt gedaan, gewist of geanonimiseerd, zodat ze niet naar jou kunnen worden herleid. De gegevens kunnen echter voor een langere periode worden bewaard als wij menen dat we een legitieme reden hebben om ze te bewaren.

5.4 De financiële gegevens van het bedrijf worden gedurende 7 jaar tot het einde van een fiscaal jaar bewaard in overeenstemming met de wettelijke vereisten van de Deense wetgeving betreffende boekhouding.

5.5 De persoonsgegevens die wij hebben verzameld naar aanleiding van je interactie met onze klantendienst, worden gewist na een totale periode van 3 jaar nadat je voor het laatst contact met ons hebt opgenomen.

5.6  De gegevens die wij in verband met samenwerkingsovereenkomsten hebben verzameld, worden binnen 2 jaar na onze laatste interactie met jou gewist. Indien wij een verzoek om sponsoring hebben ontvangen waarmee niet is ingestemd, worden de desbetreffende gegevens onmiddellijk gewist.

5.7 De gegevens die we hebben verzameld in verband met een vragenlijst, worden gewist zodra de enquêteperiode voorbij is. Informatie wordt alleen in anonieme staat gepubliceerd, tenzij de respondent instemt met de openbaarmaking van zijn of haar informatie. In dat geval wordt de informatie gewist zodra de vragenlijst niet meer relevant is. 

6. VEILIGHEID

6.1 SINFUL ApS heeft alle aanbevolen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, verslechtering, misbruik, ongeoorloofde openbaarmaking van, of toegang tot je persoonlijke informatie te voorkomen.

6.2 Alleen werknemers met een legitieme reden om inzage in je gegevens te krijgen om hun taken uit te voeren, hebben toegang tot je persoonsgegevens.  

7. CONTACTGEGEVENS

7.1 SINFUL ApS is verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die via onze website worden verzameld.

7.2 Als je gebruik wilt maken van een of meerdere van je rechten zoals beschreven in paragraaf 4, of als je vragen of opmerkingen hebt over het privacybeleid van ons bedrijf, kun je contact opnemen met:

SINFUL ApS De Koumen 100 6433 KE Hoensbroek

E-mail: service@sinful.nl Telefoonnummer: 085 107 1141

8. WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

8.1 Als we wijzigingen aanbrengen in het privacybeleid van ons bedrijf, word je hierover bij een volgend bezoek aan onze website geïnformeerd.  

9. VERSIES

9.1 Dit is versie 4 van het privacybeleid van SINFUL ApS d.d. 10 juni 2021.

Abonneer je en ontvang 10% korting op je volgende bestellingMeld je aan voor Sinful's nieuwsbrief

Meld je vandaag nog aan voor de nieuwsbrief en ontvang 10% korting op je volgende aankoop. Kijk ook uit naar VIP-toegang tot geweldige aanbiedingen, gerichte marketing, exclusieve lanceringen en coole wedstrijden. Je kunt je toestemming altijd intrekken. Lees meer over onze verwerking van persoonlijke gegevens en je rechten in ons privacybeleid.

Discrete levering en verpakking
Retourneer binnen 365 dagen
Gratis verzending boven €45

Levering

Veilige betaling

Sinful / Mcompany, De Koumen 100, 6433 KE Hoensbroek - BTW: 32887848

Alle modellen zijn 18 jaar of ouder.

Copyright © 2008-2024 Sinful